Despre proiect

Titlu proiect: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ, AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA

Numele Beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș AMARA

Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea proiectului: 13.687.521,88 lei, din care finanțare  nerambursabilă în sumă maximă de 13.356.552,26 lei (finanțare nerambursabilă din FEDR – 85% și din bugetul național – 13%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului în sumă de 272.582,70 lei, iar valoarea neeligibilă 58.386,92 lei.

Obiectivul general al proiectului:  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea turismului în cadrul stațiunii Amara, prin îmbunătățirea infrastructurii specifice activităților de agrement și de relaxare existente la nivelul stațiunii.

Obiective specifice ale proiectului:
1. Modernizarea și amenajarea Grădinii de Vară Amara, într-o perioadă de 51 de luni de la semnarea contractului de finanțare;
2. Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiției către grupul țintă timp de 8 luni, în vederea menținerii turiștilor actuali
și atragerea unor noi turiști în perioada de monitorizare.

Durata de implementare: 95 luni ( între 20.03.2014 și 31.01.2022)